Żeglarz Jachtowy

SZKOLENIE NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Osoba odbywająca szkolenie na patent żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i
umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie
uzyskiwanych uprawnień.

I Wiedza teoretyczna:


1. Przepisy.

1.1 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do
żeglugi jachtowej:
· wybrane definicje,
· zasady ruchu żeglugowego,
· sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
· sygnały wzywania pomocy,
· znaki żeglugowe,
· uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,
· dokumenty jachtu żaglowego,
· ogólne przepisy bezpieczeństwa,
· wypadki i awarie - zasady postępowania,
· przepisy lokalne.
1.2 Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy
portowe.
1.3 Etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta
flagowa.
1.4 Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

2.1 Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.
2.2 Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.
2.3 Zasady obsługi silnika jachtowego
2.4 Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.
2.5 Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe,
medyczne.

3. Teoria żeglowania.

3.1 Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2 Kursy jachtu względem wiatru.
3.3 Działanie steru i miecza.
3.4 Siły działające na jacht będący w ruchu.
3.5 Stateczność jachtu.
3.6 Praca żagli.
3.7 Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod
żaglami i na silniku.

4.1 Manewry pod żaglami.
4.2 Manewry na silniku.
4.3 Cumowanie i kotwiczenie.
4.4 Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
4.5 Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
4.6 Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4.7 Żegluga na rzece.

5. Locja.

5.1 Śródlądowy szlak żeglugowy:
· informacje o korycie rzeki,
· oznakowanie szlaku żeglugowego,
· elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych - śluza, jaz,
· informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.
5.2 Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie
krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo.

6.1 Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
· osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
· inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
· przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
· zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
· zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”,
· wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
· podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
· zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
6.2 Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
· Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa /SAR/, Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne,
· ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
· sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia.

7.1 Podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforta.
7.2 Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3 Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
7.4 Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz
pogody.
7.5 Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

II Umiejętności praktyczne:


1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i
zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:

· użytkowanie środków ratunkowych,
· poruszanie się po jachcie,
· obsługa żagli,
· obsługa szotów,
· refowanie żagli,
· obsługa miecza,
· obsługa urządzenia sterowego,
· obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,
· obsługa cum, praca cumami,
· obsługa odbijaczy,
· umiejętność pagajowania,
· użytkowanie bosaka i pychu,
· umiejętność balastowania,
· obsługa kotwicy,
· obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej,
· taklowanie jachtu, klar jachtu,
· przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i
jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
· przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
· poprawny dobór ożaglowania,
· regulacja powierzchni ożaglowania,
· trzymanie kursu,
· regulacja prędkości pod żaglami i na silniku,
· nadawanie prędkości początkowej /bieg do przodu, bieg wsteczny/,
· hamowanie przy pomocy kotwicy,
· cumowanie jachtu,
· obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,
· kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu.

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

2.1 Manewry pod żaglami:
· zmiana kursu /odpadanie, ostrzenie/,
· zacieśniona cyrkulacja,
· zwrot przez sztag,
· zwrot przez rufę,
· stawanie w dryf
· alarm „człowiek za burtą”,
· dojście do boi,
· odejście od boi,
· stawanie na kotwicy,
· zejście z kotwicy,
· odejście od nabrzeża,
· dojście do nabrzeża,
2.2 Manewry na silniku:
· - zmiana kursu,
· zacieśniona cyrkulacja,
· odejście od nabrzeża,
· dojście do nabrzeża,
· alarm „człowiek za burtą”
· dojście do boi,
· odejście od boi,
· stawanie na kotwicy,
· zejście z kotwicy,
· holowanie pojedynczego jachtu.

3. Prace bosmańskie:
· umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa
sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka,
cumowy żeglarski, buchta,
· podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.

Strona główna >> Szkolenie na patent żeglarza jachtowego
Copyright © 2017 by "Black Sails Maciej Usidus"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: blacksails@blacksails.pl

INFORMACJE

DLA RODZICÓW

INNE

www.BlackSails.pl
Rejsy, obozy, szkolenia żeglarskie, czarter jachtów.